top of page

boeken

Anchor 1
1e boek_edited_edited.jpg
Rijk polderland verdwenen onder baggerzand (Deel I)

Het boek brengt een chronologische analyse van de veranderingen in de polders langs de linkeroever van de Schelde, te beginnen bij Borgerweertpolder op Antwerpen – Linkeroever , langs Melselepolder in Zwijndrecht en Melsele en de bijna volledig opgeofferde poldergemeente Kallo tot bij het bedreigde polderdorp Doel.


Het boek overspant een tijdsperiode tussen 1906 en 2006 waarin wordt verwezen naar het historisch verleden van deze Scheldepolders, die naast de vele overstromingsrampen ook niet gespaard bleven van grote vernietiging tijdens de oorlogen. De eerste havenplannen uit de jaren 1870 voor de Borgerweertpolders tonen opvallende gelijkenissen met de strategische plannen in 2000 in de polders van Kallo en Doel. 


Bij het starten van de havenuitbreiding op linkeroever en meer specifiek door de bouwwerken voor de zeesluis van Kallo kwam het hele polderverleden uit de Tachtigjarige oorlog weer tot leven. De auteur slaagde erin het Farnesefort Perel I uit die periode topografisch te reconstrueren.


Het tekort aan industriegronden op de rechteroever voor de uitbreiding van de Antwerpse haven maakte van de linkeroeverpolders een doelwit voor annexatie. Die annexatieplannen werden onderwerp van aanhoudende politieke discussies en tussenkomsten op beide Scheldeoevers. Maar de successen als “industriehaven” op linkeroever bleven beneden de voorspellingen. Wanneer de macro-economische evolutie op gang kwam met begrippen als “outsourcing” evolueerde de linkeroever van industriehaven naar logistieke haven. De explosie van de containertrafiek als nieuwe ontwikkeling van de transporteconomie resulteerde in de plannen voor het erg gecontesteerde Deurganckdok waarbij de politieke wereld éénzijdig besliste dat Doeldorp moest verdwijnen.

Het boek is kwaliteitsvol afgewerkt in 4-kleurendruk met een luxe linnen boekband en stofwikkel. De kostprijs bedraagt 45 euro voor Deel I of 130 euro voor de volledige trilogie.

Anchor 2
Rijk Polderland vernederd tot moerassenland (Deel II)

Het boek gaat verder met de chronologische analyse van de jaren 2007 tot en met 2012. Iedereen  kan  nu vaststellen dat de feiten en hun interpretaties rond de economische  realiteiten alle beleidvoerders verplichten tot andere verwachtingspatronen voor de vernietigde linkeroeverpolders.                                                                                                                               

Een groot deel van het boek gaat over de vele politieke manipulaties rond de afbraak van Doeldorp dat nog  steeds wettelijk woongebied is en de strijd van de bewoners om dit dorp leefbaar te houden. Verschillende hoofdstukken zijn ook gewijd aan de derde Scheldeverdieping, de getijdenstudies en de conclusies van het slibverhaal.

Maar de meest dominerende evoluties gebeuren bij het algemeen beleid voor de linkeroever “natuurcompensaties”. Waar we in het eerste boek (2007) dat onderwerp slechts kort behandelden, heeft de evolutie der voorbije jaren de auteur verplicht meerdere hoofdstukken te wijden aan dat zeer controversieel onderwerp.

Oorspronkelijk waren de natuurcompensaties een gevolg van de bezetting van polderland voor industriële investeringen, maar in de loop der recente jaren is dit compleet gewijzigd naar een “doel op zich” met het merkwaardige resultaat dat vandaag in 2013, al meer dan duizend hectaren polderland zijn ingericht als compensaties voor toekomstige haveninvesteringen die nog helemaal niet beslist zijn, die alleen maar in rapporten en op tekentafels bestaan, en bovendien nooit zullen kunnen worden uitgevoerd. Ook de onteigeningen voor het onder water zetten van Prosperpolder en het gevecht om de Hedwigepolder worden uitgebreid beschreven.

Het boek is kwaliteitsvol afgewerkt in 4-kleurendruk met een luxe linnenboekband en stofwikkel. De kostprijs bedraagt 45 euro voor Deel II of 130 euro voor de volledige trilogie.

2e boek.jpg
Anchor 3
Kaft derde boek.jpg
Rijk polderland en Doeldorp zal duren (Deel III)

Het derde boek van de trilogie bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de plannen die uitvoerig beschreven werden in het tweede boek op 30 april definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het GRUP hield echter welgeteld zeven maanden stand en werd door de Raad van State herroepen. Er kwam een nieuwe aanpak tot een betere besluitvorming dankzij de complexe projecten.      

                                                                           

Het Antwerps Havenhuis en de actiecomités kwamen eindelijk in gesprek voorafgaand aan de uitzending van de documentaire van Manu Riche “Oratorium zonder Doel” in de Bourlaschouwburg te Antwerpen.

Dit deel behandelt de verdere saga rond het Saeftinghedok, de problemen en alle alternatieven die geleid hebben tot het “Boemerangdok” alternatief 9bis met BEHOUD VAN DOEL. Het beschrijft ook de zin en onzin van het ontpolderen en de Nederlandse toekomstvisie voor de monding van de Westerschelde door de oceaanreuzen met containers over te laden op kleinere schepen en dit om de verdere nadelige invloed van de containerreuzen op de Schelde te beperken.

Het tweede deel beschrijft het ontstaan van Doel2020 en hun niet aflatende strijd om het behoud van Doel en de polders. Het omvat ook het verleden van het klooster en de aftakeling van het ontmoetingscentrum, de poging tot uitverkoop van het erfgoed, de illegale vernietiging van het dorp door meestal buitenlandse vandalen en de nieuwe plannen voor de renovatie en heropbouw van Doeldorp.

Het boek is kwaliteitsvol afgewerkt in 4-kleurendruk met een luxe linnenboekband en stofwikkel. De kostprijs bedraagt 45 euro voor Deel III of 130 euro voor de volledige trilogie.

bottom of page