cover

Rijk polderland vernederd tot moerassenland

Het boek is uitgevoerd in 4-kleurendruk op houtvrij mat gestreken papier.
Afwerking: luxe gekartonneerde binding in linnen boekband met geplastificeerde stofwikkel.

In het eerste boek ‘RIJK POLDERLAND VERDWENEN ONDER BAGGERZAND’ 2007 werd verwezen naar het verkiezingsjaar 2006. Klaar en duidelijk kon men toen lezen wat de intenties en de plannen waren van het nieuwe gemeentebestuur van Beveren voor de Waaslandhaven en hun toekomstvisie voor Doeldorp, want juist voor de gemeenteraadsverkiezingen werden de grote middelen ingezet en het bevel gegeven om Doeldorp te slopen.

Bij de publicatie van ‘RIJK POLDERLAND VERNEDERD TOT MOERASSENLAND’ gaan we verder met de chronologische analyse van de jaren 2007 tot en met 2012. We zijn ondertussen in 2013 beland en iedereen kan nu vaststellen dat de feiten en hun interpretaties rond de economische realiteiten alle beleidvoerders verplichten tot andere verwachtingspatronen voor de vernietigde linkeroeverpolders.

Een groot deel van het boek gaat over de vele politieke manipulaties rond de afbraak van Doeldorp dat nog steeds wettelijk woongebied is en de strijd van de bewoners om dit dorp leefbaar te houden. Verschillende hoofdstukken zijn ook gewijd aan de derde Scheldeverdieping, de getijdenstudies en de conclusies van het slibverhaal.


Maar de meest dominerende evoluties gebeurden bij het algemeen beleid voor de linkeroever natuurcompensaties. Oorspronkelijk waren de natuurcompensaties een gevolg van de bezetting van polderland voor industriële investeringen, maar in de loop der recente jaren is dit compleet gewijzigd naar een “doel op zich”
 met het merkwaardige resultaat dat vandaag in 2013, al meer dan duizend hectaren polderland zijn ingericht als compensaties voor toekomstige haveninvesteringen die nog helemaal niet beslist zijn, die alleen maar in rapporten en op tekentafels bestaan, en bovendien nooit zullen kunnen worden uitgevoerd. Ook de onteigeningen voor het onder water zetten van Prosperpolder en het gevecht om de Hedwigepolder worden uitgebreid beschreven. 


Het boek levert opnieuw het bewijs hoe het respect voor het polderverleden nooit aandacht kreeg bij de ontwikkeling van de Antwerpse haven in de historische polders van de Linkerscheldeoever. 


Dit prachtig geïllustreerd en uitgebreid gedocumenteerd boek is een aanwinst voor uw bibliotheek en is te bestellen door een berichtje te sturen naar info@rijkpolderland.eu of naar REYN & PARTNERS bvba en de som van 42 euro over te schrijven op onze bankrekening: 
IBAN BE81 0015 1867 3224 BIC: GEBABEBB.

Het boek wordt dan na telefonische afspraak op Linkeroever afgehaald of in de streek thuis bezorgd. We kunnen het boek ook opsturen via de post. Het boek wordt professioneel verpakt en de portkosten voor België bedragen 10 euro, voor de buurlanden 16,20 euro.

De auteur, Edm.Reyn, 

REYN & PARTNERS bvba. Georges Eekhoudlaan 4 B-2050 Antwerpen. 

Tel: 0032 (0)3 219 05 93- Fax: 0032 (0)3 219 05 97.

11256871_473425262807641_31485611610317146_n

Beide boeken van de hand van Ir. Edmond Reyn vormen een overzichtelijk en goed gedocumenteerd geschiedkundig werkstuk met veel feitenmateriaal. Een groot deel daarvan gaat over de politieke manipulaties rond de pogingen tot afbraak van Doeldorp. Verschillende hoofdstukken zijn ook gewijd aan de derde Scheldeverdieping en het thema van de natuurcompensaties op Linkeroever. Beide boeken zijn de illustratie van het feit dat er voorbije decennia nooit respect was voor het polderverleden bij de ontwikkeling van de Antwerpse haven op de Linkerscheldeoever.

E. REYN, Rijk polderland verdwenen onder baggerzand, 2007. 42 euro

E. REYN, Rijk polderland vernederd tot moerassenland, 2013. 48 euro 42 euro

Te verkrijgen in de boekhandel of via de auteur info@rijkpolderland.be

inhoudsopgave3

inhoudsopgave4