Open brief aan Bart De Wever over een ‘sluis zonder naam’ en het ‘Waasland zonder inspraak’.

van Bruno Stevenheydens, dinsdag 08 december 2015

burgemeester, federaal parlementslid, partijvoorzitter,

De wedstrijd van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen om een nieuwe naam te bedenken voor de Deurganckdoksluis is vorige week, na de bekendmaking van de 9 overblijvende namen waarop gestemd kan worden, zijn laatste fase ingegaan. Een overbodige wedstrijd met een erg duur prijskaartje. En dit zogezegd omdat het uitspreken van de naam ‘Deurganckdoksluis’ aan de andere kant van de wereld een groter probleem zou zijn als bijvoorbeeld ‘Berendrechtsluis’. Een misplaatste wedstrijd omdat de gemeente Beveren in het verleden alle namen heeft bepaald van de dokken en sluizen in de Waaslandhaven en het Havenbedrijf in deze geen bevoegdheid heeft om autonoom op te treden.

Beter dan wie ook weet u dat het Havenbedrijf revanche neemt omdat het tien jaar geleden haar zin niet kreeg om het Deurganckdok te herdopen in ‘Koning Albert II-dok’. Als toenmalig Vlaams parlementslid heeft u dat plan gekelderd. In uw vraagstelling aan toenmalig Minister-President Kris Peeters riep u niet enkel het Havenbedrijf ter orde, maar bracht u ook de gevoeligheden van het Waasland ter sprake. U sprak zelfs over ‘de zoveelste kaakslag voor het Waasland’.

Nu, tien jaar later is uw stilzwijgendheid veelzeggend, terwijl u als burgemeester en prominent lid van het Havenbedrijf zeker iemand bent naar wie geluisterd wordt. De Vlaamse overheid kan als belangrijkste bouwheer het Havenbedrijf ook ter orde roepen. Maar integenstelling tot Kris Peeters heeft huidig Vlaams minister Weyts zich, door zijn steun aan de wedstrijd, laten inpalmen door het Havenbedrijf.

U lijkt het Waasland vergeten te zijn, in het verleden was dit anders. Destijds heeft u mij met uw inzichten en standpunten omtrent een aantal Wase dossiers over de streep getrokken om lid van uw partij, fractiesecretaris in het Vlaams parlement en lijsttrekker in Beveren te worden.

Drie jaar geleden, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, bracht u een bezoek aan Doel en de omliggende gehuchten. Uw aanwezigheid werd gewaardeerd, uw publiekelijke uitspraken, dat verschillende aspecten van het GRUP herbekeken dienden te worden,  creëerden hooggespannen verwachtingen.

Ook intern in uw partij had u zich het dossier aangetrokken. Ik herinner me nog uw uitspraak op een intern overleg: “No pasarán! de gehuchten worden niet opgegeven!”. In de gesprekken die we over dit onderwerp voerden kwam u steeds terug op het argument dat N-VA als kleinste partner tijdens de regeringsvorming in 2009 het in dit dossier had moeten afleggen.Maar dat dit tegen de opvattingen van de partij was. En van u. Ook lokaal, regionaal en provinciaal werd het behoud van Doel uitgespeeld.

Sinds de verkiezingen van 2014 is N-VA de grootste partij maar het dossier werd niet bijgestuurd. Integendeel, het is van kwaad naar erger gegaan.

Sinds oktober 2012 is er veel veranderd. De vertegenwoordigers van het Waasland in het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen werden verminderd van twee naar nul en dit terwijl de uitbreiding van de haven volledig in het Waasland plaatsheeft. De dienstregeling van het populaire veer tussen Doel en Lillo werd door toedoen van Vlaams minister Weyts afgelopen zomer sterk verminderd en het behoud staat voor de toekomst ter discussie. En dat terwijl jaarlijks tienduizenden mensen gebruik maken van het veer. De Vlaamse regering heeft de afgelopen jaren zowel het GRUP als het reparatie-GRUP goedgekeurd zonder dat er rekening werd gehouden met uw hoger vernoemde publiekelijke uitspraken, laat staan met de bezwaren van twee gemeentebesturen, tal van instanties en honderden inwoners. Ondertussen is het GRUP geschorst maar in de maanden ervoor werden inwoners geconfronteerd met de gekende verrottingsstrategie die het laatste jaar niet enkel in Doel maar ook in de omliggende gehuchten zijn intreden doet.

N-VA heeft tijdens de vorige legislatuur in de Vlaams regering voorstellen op tafel gelegd om het GRUP drastisch bij te sturen. Zogenaamd als kleinste partij heeft zij het destijds moeten afleggen. Wordt het geen tijd, gezien de huidige impasse, dat de grootste Vlaamse partij haar eigen voorstellen herneemt?

Wordt het geen tijd dat u als partijvoorzitter de juiste voorzet geeft en uw blik terug op het Waasland richt als een volwaardige gesprekspartner? Wordt het geen tijd voor een alternatief zonder Saeftinghedok dat kansen geeft aan een evenwicht tussen tewerkstelling, ruimtegebruik, de belangen van de streek en zowel het Waasland als Antwerpen behoedt voor een mobiliteitsinfarct?

Vriendelijke groeten,

Bruno Stevenheydens -onafhankelijk gemeenteraadslid Beveren

link naar de vraagstelling in 2005: https://docs.vlaamsparlement.be/website/htm-vrg/404914.html