Onderwerp: sociaal bemiddelaar wil inwoners Ouden Doel wég…

Sociaal bemiddelaar wil bewoners van Ouden Doel en Rapenburg weg naar……. Zeeuws-Vlaanderen.
Vlaamse overheid moet procedures respecteren en intimidatie van polderbewoners stoppen.

Afgelopen dagen werden verschillende bewoners van Ouden Doel bezocht door (de nieuwe) GRUP-procesmanager Jan Hemelaer en Lieve Verfallie, “sociaal bemiddelaar voor grootschalige infrastructuurprojecten”.

Beide personen geven de indruk te komen luisteren naar de wensen van de bewoners van Ouden Doel. Maar het is duidelijk dat men vooral de temperatuur wil opmeten in het gehucht met het oog op de vaststelling van een nieuw GRUP. In die zin is de aanwezigheid van Lieve Verfaillie, sociaal bemiddelaar voor grootschalige infrastructuurprojecten, zeer betekenisvol.

In het GRUP Afbakening Antwerpse Haven wordt in tegenstelling met eerdere plannen voorzien in een volledige opruiming van de gehuchten Ouden Doel, Rapenburg en Saftingen. De plannen stoten niet alleen op verzet bij de polderbewoners. N-VA maakte al duidelijk niet gediend te zijn met een (nutteloze) opoffering van de gehuchten. En ook CD&V-parlementslid Jos De Meyer maakte in het Vlaams Parlement duidelijk dat hij zich verzet tegen de verdwijning.

In de gesprekken die Hemelaer en Verfaillie hadden met verschillende bewoners werd o.m. gesuggereerd dat de bewoners kunnen verhuizen naar een nieuwe verkaveling in Prosperpolder. Of…dat er vanuit de Vlaamse adminstratie voor begeleiding kan gezorgd worden bij verhuis naar Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)… Dit is werkelijk de schaamte voorbij..

Het is duidelijk dat de overheid in Ouden Doel en Rapenburg een verdeel-en heersstrategie wil opzetten met dit soort suggesties. Iets wat enkele jaren geleden succesvol werd uitgeprobeerd door de voorganger van Lieve Verfaillie in Doel-dorp. Dat dit nu gebeurt nog vooraleer er een beslissing is gevallen over hoe dit GRUP er nu eigenlijk moet uitzien – en dus over de toekomst van de gehuchten –  is ronduit stuitend.

Doel 2020 vraagt de Vlaamse overheid dat ze deze praktijken onmiddellijk stopzet. Het is al te makkelijk om individuele bewoners die onvoldoende vertrouwd zijn met al de aspecten van het dossier of de gangbare procedures op deze manier onder druk te zetten. Als de overheid wil praten of communiceren over de toekomst van de polder dan moet zij dat doen met een publieke hoorzitting voor àlle polderbewoners. Of zij moet in dialoog gaan met mensen die – op hetzelfde niveau – kunnen spreken met kennis van zaken. Doel 2020 heeft terzake al herhaaldelijk aangeboden om het gesprek aan te gaan. Het is betekenisvol dat ondanks dit aanbod daar van de kant van de Vlaamse overheid nooit op is ingegaan.