Rijk_Polder_BDW_17sept2012

Bezoek van Bart De Wever aan Doel, het omliggende gebied en de gehuchten Rapenburg en Ouden Doel

maandag 17 september 2012

Gisteren heeft nationaal N-VA voorzitter Bart De Wever een kort bezoek gebracht aan het door het GRUP havenuitbreiding bedreigde gebied. Dit bezoek kwam er op vraag van bewoners en was reeds voorzien voor de zomervakantie. Omwille van agendaproblemen was het nog niet eerder doorgegaan. De N-VA delegatie was voor het overige bijzonder klein (behalve Vlaams Parlementslid Liesbeth Homans waren in Ouden Doel enkele N-VA kandidaten van de poldergemeenten aanwezig), dit om de bewoners ruim de gelegenheid te geven met Bart De Wever te spreken.  Rijk_Polder_BDW_17sept2012_2Het bezoek heeft gisteren in de late namiddag plaatsgevonden. Eerst was er een rondrit in beperkt gezelschap beginnend in Doel, langs het gedempte Doeldok, door de Putten in Kieldrecht, langsheen erfgoed, met een halte in Prosperpolder om vervolgens te eindigen in Ouden Doel. Daar was er ruim de tijd om met de bewoners te praten. Tijdens de rondrit werd er gewezen op de (toeristische en erfgoed) meerwaarde van Doel, de veiligheid rondom de kerncentrale, de problematiek van de landbouw, de onzin van bepaalde natuurcompensaties en het behoud van de gehuchten.

Voor N-VA Beveren was dit bezoek uiteraard een opsteker. Onze standpunten omtrent Doel, de landbouw en de gehuchten zijn uiteraard goed gekend, men weet dat we daarvoor hard ijveren. En we waarderen de tijd en duidelijke interesse van onze nationale voorzitter.

Het bezoek had normaal voor de zomervakantie plaatsgevonden. Het doel van het bezoek was in een korte tijdspanne een goede indruk te geven van de realiteit ter plaatse als de inwoners van de gehuchten de gelegenheid te geven hun grieven kenbaar te maken.  We hebben gekozen voor een discrete aanpak.

Vriendelijke groeten,

Bruno Stevenheydens

N-VA gemeenteraadslid